[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ เลี้ยงปลาทับทิมริมแม่นำน้อย........รวยจริงหรือ
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
ครูบุญส่ง ใหญ่โต ให้ความเห็นว่า โครงงานนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำน้อย   

             โครงงานคณิตศาสตร์ เลี้ยงปลาทับทิมริมแม่นำน้อย........รวยจริงหรือ

         
นอกจากอาชีพทำไร่ทำนาแล้ว ชาวบ้านแถบลุ่มน้ำน้อยต่างก็อาศัยลำน้ำแห่งนี้หาอยู่หากิน
และจับสัตว์น้ำขายเป็นอาชีพเสริม นอกจากนั้นอาชีพเสริมของชาวบ้านสรรคบุรี
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท อีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้ำน้อย

         3 สาววัยใสนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่  6  เด็กหญิงบุญนำ  ฤทธิ์กล้า  เด็กหญิงปารวี  จารุพันธุ์ 
และเด็กหญิงพรรณวดี 
ขำมา  นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้คิดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง ปลาทับทิมในกระชังความหวังเศรษฐกิจไทย สร้างเสริมรายได้ให้ชุมชน
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลผลิตในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตลอดจนความต้องการบริโภคของ
ตลาดเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังได้ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพ
โดยมี ครูบุญส่ง  ใหญ่โต  ครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

               ครูบุญส่ง  ใหญ่โต ให้ความเห็นว่า โครงงานนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำน้อย
ปลาทับทิมที่ใช้เลี้ยงเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรแห่งหนึ่ง ซึ่งให้พันธ์ุปลามาแต่ชาวบ้านต้องซื้ออาหาร
จากบริษัท และเวลาขายปลาบริษัทก็จะมารับซื้อ จึงต้องการรู้ว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกำไรหรือไม่
เด็กก็ศึกษาว่าถ้าชาวบ้านลงทุนเลี้ยงเท่านี้จะเป็นอย่างไร ก็ถือเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาที่ได้ผลกำไรที่ดี

             ในการทำโครงงาน 3 สาวได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิม
10 รายใน หมู่บ้านข้างต้น แล้วใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ อัตราส่วน ร้อยละ
การนำเสนอข้อมูล สถิติ รูปแบบความสัมพันธ์

             ผลการสำรวจและการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกร 10 รายเลี้ยงปลาทับทิมเฉลี่ยครอบครัวละ 4 กระชัง
ต้นทุนต่อรุ่น 71,000 บาท ได้ผลผลิต 2,600 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 105,000 บาท ได้กำไรเฉลี่ย 34,000 บาท

             เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมได้ผลผลิตไม่เท่ากัน เกษตรกรที่ได้กำไรมากที่สุดมีปลาทับทิมเพียง 2 กระชัง
แต่คนที่ได้ผลผลิตน้อยที่สุดมีถึง 6 กระชัง แสดงว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต คือ ระดับอาหาร
สภาพแวดล้อม การดูแลเอาใจใส่ และสถานที่ที่เหมาะสม ผลจากการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของชาวบ้านสรรคบุรี
ส่วนใหญ่ประสพผลอย่างดี มีฐานะดีขึ้น เนื่องจากผลกำไรของปลาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเขตอำเภอสรรคบุรียังมีจำนวนน้อย

             เด็กหญิงพรรณวดี  ขำมา กล่าวถึงสาเหตุที่ทำโครงงานนี้ก็เพราะว่า คิดว่าเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาทับทิม ซึ่งหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงปลามากนัก
การทำโครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ ได้รับรู้ถึงวิธีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง และรู้จักวิธีการเอา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด ในการทำโครงงานนี้มีหลายสิ่งที่ประทับใจ เช่น การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มานะอดทนในการทำงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานนานพอสมควรจึงสำเร็จได้ และมีมิตรไมตรีของเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้จัดทำโครงงาน

              เด็กหญิงบุญนำ  ฤทธิ์กล้า เล่าว่า สิ่งที่ทำให้อยากทำโครงงานนี้เพราะตนเองชอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว
อยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และคิดว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและพ่อแม่ตนเองที่ผู้เลี้ยงปลาทับทิม ปัญหาที่พบในการรวบรวมข้อมูลคือจะมีคำตกหล่นบ้าง และการเดินทางไปหาข้อมูลเส้นทางจะลำบากมาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี รู้จักการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

             จากการเลี้ยงปลาทับทิมเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน นำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นการนำเรื่องใกล้ตัวมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประโยชน์

            การจัดทำระบบข้อมูลในเรื่องของต้นทุน ผลผลิต และกำไรของการเลี้ยงปลาช่วยให้เกษตรกรหรือผู้สนใจนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่ทำแล้วสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์จริง

             บูรณาการเนื้อหา 

                                 การเลี้ยงปลาทับทิม           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                                
การประกอบอาชีพอาชีพเลี้ยงปลาทับทิม  กลุ่มสังคมและวัฒฯธรรม
                                 โครงงานวิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                คำถามท้ายบท
                                1.  การเลี้ยงปลาทับทิมมีรายจ่ายกระชังละเท่าไร  ได้กำไรเป็นจำนวนเงินเท่าไร
                                2. 
 การลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมในปีจะได้กำไรเท่าไร
                                3.  
 การทำโครงงานคณิตศาสตร์เลี้ยงปลาทับทิมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
                             
               
 
จัดโดยนางบูญส่ง  ใหญ่โต  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
                       อ้างอิงจาก  
http://tbn0.google.com/images เข้าชม : 12831
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25275 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22914 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22689 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27335 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27262 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27778 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29298 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42955 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39513 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34783 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อาหารที่มีประโยชน์
พิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายวิลเลี่ยม
อ่านข่าวทุกที่ มีคำให้เรียนรู้
ปูมหลังเจ้าชายวิลเลี่ยม
เรื่องราวของเพลงชาติไทย
เรียนรู้เรื่องคลิปวีดีโอ...จากข่าวคลิปวีดีโอบิน ลาดิน ลาโลก
วันวิสาขบูชา
การกราบ
แผ่นดินไหว
มะเร็ง......โรคร้ายที่ต้องศึกษา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |