[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ เลี้ยงปลาทับทิมริมแม่นำน้อย........รวยจริงหรือ
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
ครูบุญส่ง ใหญ่โต ให้ความเห็นว่า โครงงานนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำน้อย   

             โครงงานคณิตศาสตร์ เลี้ยงปลาทับทิมริมแม่นำน้อย........รวยจริงหรือ

         
นอกจากอาชีพทำไร่ทำนาแล้ว ชาวบ้านแถบลุ่มน้ำน้อยต่างก็อาศัยลำน้ำแห่งนี้หาอยู่หากิน
และจับสัตว์น้ำขายเป็นอาชีพเสริม นอกจากนั้นอาชีพเสริมของชาวบ้านสรรคบุรี
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท อีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้ำน้อย

         3 สาววัยใสนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่  6  เด็กหญิงบุญนำ  ฤทธิ์กล้า  เด็กหญิงปารวี  จารุพันธุ์ 
และเด็กหญิงพรรณวดี 
ขำมา  นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้คิดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง ปลาทับทิมในกระชังความหวังเศรษฐกิจไทย สร้างเสริมรายได้ให้ชุมชน
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลผลิตในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตลอดจนความต้องการบริโภคของ
ตลาดเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังได้ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพ
โดยมี ครูบุญส่ง  ใหญ่โต  ครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

               ครูบุญส่ง  ใหญ่โต ให้ความเห็นว่า โครงงานนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำน้อย
ปลาทับทิมที่ใช้เลี้ยงเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรแห่งหนึ่ง ซึ่งให้พันธ์ุปลามาแต่ชาวบ้านต้องซื้ออาหาร
จากบริษัท และเวลาขายปลาบริษัทก็จะมารับซื้อ จึงต้องการรู้ว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกำไรหรือไม่
เด็กก็ศึกษาว่าถ้าชาวบ้านลงทุนเลี้ยงเท่านี้จะเป็นอย่างไร ก็ถือเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาที่ได้ผลกำไรที่ดี

             ในการทำโครงงาน 3 สาวได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิม
10 รายใน หมู่บ้านข้างต้น แล้วใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ อัตราส่วน ร้อยละ
การนำเสนอข้อมูล สถิติ รูปแบบความสัมพันธ์

             ผลการสำรวจและการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกร 10 รายเลี้ยงปลาทับทิมเฉลี่ยครอบครัวละ 4 กระชัง
ต้นทุนต่อรุ่น 71,000 บาท ได้ผลผลิต 2,600 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 105,000 บาท ได้กำไรเฉลี่ย 34,000 บาท

             เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมได้ผลผลิตไม่เท่ากัน เกษตรกรที่ได้กำไรมากที่สุดมีปลาทับทิมเพียง 2 กระชัง
แต่คนที่ได้ผลผลิตน้อยที่สุดมีถึง 6 กระชัง แสดงว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต คือ ระดับอาหาร
สภาพแวดล้อม การดูแลเอาใจใส่ และสถานที่ที่เหมาะสม ผลจากการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของชาวบ้านสรรคบุรี
ส่วนใหญ่ประสพผลอย่างดี มีฐานะดีขึ้น เนื่องจากผลกำไรของปลาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเขตอำเภอสรรคบุรียังมีจำนวนน้อย

             เด็กหญิงพรรณวดี  ขำมา กล่าวถึงสาเหตุที่ทำโครงงานนี้ก็เพราะว่า คิดว่าเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาทับทิม ซึ่งหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงปลามากนัก
การทำโครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ ได้รับรู้ถึงวิธีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง และรู้จักวิธีการเอา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด ในการทำโครงงานนี้มีหลายสิ่งที่ประทับใจ เช่น การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มานะอดทนในการทำงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานนานพอสมควรจึงสำเร็จได้ และมีมิตรไมตรีของเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้จัดทำโครงงาน

              เด็กหญิงบุญนำ  ฤทธิ์กล้า เล่าว่า สิ่งที่ทำให้อยากทำโครงงานนี้เพราะตนเองชอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว
อยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และคิดว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและพ่อแม่ตนเองที่ผู้เลี้ยงปลาทับทิม ปัญหาที่พบในการรวบรวมข้อมูลคือจะมีคำตกหล่นบ้าง และการเดินทางไปหาข้อมูลเส้นทางจะลำบากมาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี รู้จักการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

             จากการเลี้ยงปลาทับทิมเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน นำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นการนำเรื่องใกล้ตัวมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประโยชน์

            การจัดทำระบบข้อมูลในเรื่องของต้นทุน ผลผลิต และกำไรของการเลี้ยงปลาช่วยให้เกษตรกรหรือผู้สนใจนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่ทำแล้วสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์จริง

             บูรณาการเนื้อหา 

                                 การเลี้ยงปลาทับทิม           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                                
การประกอบอาชีพอาชีพเลี้ยงปลาทับทิม  กลุ่มสังคมและวัฒฯธรรม
                                 โครงงานวิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                คำถามท้ายบท
                                1.  การเลี้ยงปลาทับทิมมีรายจ่ายกระชังละเท่าไร  ได้กำไรเป็นจำนวนเงินเท่าไร
                                2. 
 การลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมในปีจะได้กำไรเท่าไร
                                3.  
 การทำโครงงานคณิตศาสตร์เลี้ยงปลาทับทิมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
                             
               
 
จัดโดยนางบูญส่ง  ใหญ่โต  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
                       อ้างอิงจาก  
http://tbn0.google.com/images เข้าชม : 12772
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 24651 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22335 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22158 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 26756 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 26684 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27206 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 28764 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42410 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 38953 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34262 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน พระสุบินและพระนิมิตของพระนเรศวร
คัดจมูก...จะใช้ยาอะไรในวันที่ไม่มี "ซูโด"
ประเมินขึ้นชั้นเรียน
สุริยปราคาวงแหวน
How to save your expanse.
How to adapt the sufficiency Economy in our life.
โรคใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก
พุทธชยันตี คำที่มีในภาษาไทย
วันวิสาขบูชา
พุทธชยันตี
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |