[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ชีวิตชาวนา
อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน   
                                                                               ชีวิตชาวนา
            
        

          แม้จะมีพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีที่สะท้อนพระเมตตา...อันมีให้กับชาวนาไทย อย่างเป็นรูปธรรม
เหล่าเกษตรกรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ชาวนาก็ยังทุกข์ยาก ดังในอดีต
ดั่งพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ว่า "การช่วยเหลือชาวนาก็ยังไม่สามารถถึงมือชาวนาจริง 
ทั้งด้านปัจจัยการผลิต  การพยุงหรือประกันราคา  และการรักษาความยุติะรรมทั้งปวงก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้"

                                                  ภาพจาก : http://doarai.com/wp-content

 ประเด็นข่าว    ก.พาณิชย์คาดเปิดรับจำนำข้าวนาปรัง ๒ ล.ตันสัปดาห์นี้

         นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.ถึงการเปิดรับจำนำข้าวเปลือก
นาปรัง  อีก ๒ ล้านตัน ว่า คาดว่าจะสามารถเปิดรับจำนำทุกพื้นที่ปลายสัปดาห์นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้
แต่ละจังหวัด  จัดสรรโควตาที่อาจจะล่าช้าบ้าง ทั้งนี้ เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา โดยเฉพาะการกำหนดโควตาแต่ละ
จังหวัด ซึ่งจะพิจารณาว่า จังหวัดใดมีปริมาณข้าวมากก็จะได้รับการจัดสรรมาก พื้นที่ใดมีปริมาณข้าวน้อยก็ได้
ไปตามสัดส่วน  ถือว่ามีความเป็นธรรม นอกจากนี้ ระบบโควตาเป็นการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม
ในกระบวนการขั้นตอนเปิดรับจำนำ  รวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ส่วนกลางและภูมิภาค
ดำเนินการตรวจเช็กสต๊อกข้าวที่เปิดรับจำนำ  ก่อนหน้านี้อย่างเข้มงวด โดยจะพยายามไม่ให้เกิดการเวียนเทียน
 หรือสวมสิทธิข้าว

              ที่มา :  มติชนออนไลน์  วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕:๕๕:๕๑ น. 

      การเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง จัดสรรโควตาไปยังแต่ละจังหวัด  แม้รัฐบาลจะพยายามหาทางช่วยเหลือ
ชาวนา  ในแต่ละยุคแต่ละสมัย  แต่ชีวิตของชาวนาก็ยังคงทุกข์ยาก เหมือนเมื่อครั้งจิตร ภูมิศักดิ์ ยังมีชีวิตอยู่
และสะท้อนความคับแค้นใจแทนชาวนาในบทกวี  

 เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมไทย

เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี เป็นบทพระราชนิพนธ์ของ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้นำเสนอบทวิเคราะห์
วรรณกรรมของกวีไทย และกวีจีน ที่สะท้อนความทุกข์ยากของชาวนาแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ว่าชาวนาไทย
หรือชาวนาจีน 

          ทรงเปรียบเทียบบทกวีไทยกับกวีจีน
             บทกวีของ  จิตภูมิศักดิ์ 
                                                  เปิดข้าวทุกคราวคำ        จงสูจำเป็นอาจิณ
                                          เหงื่อกูที่สูกกิน                      จึงก่อเกิดมาเป็นคน
                                                  ข้าวนี้นะมีรส                 ให้ชนชิมทุกชั้นชน
                                          เบื้องหลังสิทุกข์ทน                 และขมขื่นจนเขียวคาว
                                                  จากแรงมาเป็นรวง          ระยะทางนั้นเหยียดยาว
                                          จากรวงเป็นเม็ดพราว               ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
                                                   เหงื่อหยดสักกี่หยาด       ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
                                          ปูดโปนกี่เส้นเอ็น                    จึงแปรรวงมาเปิบกิน
                                                  น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง            และน้ำแรงอันหลั่นริน
                                          สายเลือดกูทั้งสิ้น                    ที่สูซดกำซาบฟัน

                                            ภาพจาก : http://www.thatphanom.com

         และบทกวีของกวีจีน คือหลี่เชิง 
                                     หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ  ข้าวเมล็ดหนึ่ง
                                     จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง
                                     รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง
                                     แต่ชาวนาก็ยังอดตาย
                                     ตอนอาทิตย์เที่ยงวัน ชาวนายังพรวนดิน
                                     เหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว
                                     ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้น
                                     ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส

           ทรงเปรียบเทียบวิธีการนำเสนอของกวีทั้งสองมีทั้งต่างกันและเหมือนกัน
           ข้อแตกต่าง แตกต่างที่การนำเสนอ  โดยกวีไทยนำเสนอเหมือนนำชาวนามาเล่าเรื่อง
ของตนเองให้ผู้อื่นฟัง  ส่วนกวีจีนมีวิธีการนำเสนอเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม

           ข้อเหมือนกัน  บทกวีทั้งไทย และจีน ล้วนกล่าวถึงชีวิตอันยากลำบากของชาวนา
         เนื้อความในพระราชนิพนธ์แสดงถึงความเข้าพระทัยปัญหาต่าง ๆ  ของชาวนา และยังสะท้อนให้เห็น
พระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของพระองค์ที่มีต่อชาวนาอีกด้วย 
 
       ประเด็นการอภิปราย
       ๑. สาระสำคัญของบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์  กับบทกวีของหลี่เชิน มีส่วนเหมือนกัน และต่างกันอย่างไร
       ๒. สังเกตบทประพันธ์เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีว่า ส่วนใดเป็นบทนำ ส่วนใดเป็นเนื้อเรื่อง
และส่วนใดเป็นบทสรุป
       ๓. จากบทพระราชนิพนธ์ที่ว่า "ประพันธ์ของหลี่เชิญ เรียบๆ ง่ายๆ แต่ก็ยังความขัดแย้งชัดเจน" ให้ยกตัวอย่าง
            การใช้คำที่เรียบๆ ง่ายๆ ในกวีดังกล่าว

       กิจกรรมเสนอแนะ
       ๑. จัดทำโครงงานเกียวกับกระบวนการทำนาที่ลดต้นทุน
       ๒. ประกวดบทกวีที่สะท้อนชีวิตของชาวนา
       ๓. อภิปรายถึงคุณธรรมหลักของชาวนา
       ๔. จัดกิจกรรมยอ   เกี่ยวกับวิถีของชาวนา

       บูรณาการได้กับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี วิชาเกษตรกร
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมของชาวพุทธ
                              กลุ่มสาระการเรยนรู้ภาษาไทย วิชาการพูด เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ

                  ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท๓๑๑๐๑
             ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
                  ขอบคุณ  http://www.thaihandiworks.comเข้าชม : 11799
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12885 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12383 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25509 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23750 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27604 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55545 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 472883 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68249 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66205 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81634 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
SMS จับโจรได้อย่างไร?
ทำไมคิดเลขผิดบ่อย
ทวีปอแฟริกา ตอนที่ 1
บทที่ 1: อาชีwคืออะไร
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Frontpage 2003
ดีใจไหมไทยเป็นหนี้อีกครั้ง
รายชื่อ 10 สุดยอดของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 2009
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในเพลงอุทยานดอกไม้ (ตอนที่ ๒)
Where is thumbman ?
การสหกรณ์คืออะไร
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |