[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อาชีพชาวนาไทย(กำลังปรับปรุง)
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
อาชีพชาวนา เป็นอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรษไทย ที่ต้องรักษาและห่วงแหนไว้ให้ลูกหลาน แม้ว่าวิถีชีวิตของชาวนาจะเปลี่ยนไป   

(กำลังปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)
            เวลา 17.40 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว

     โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

    "ขอบใิที่นำสิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการประกันว่าการข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึ่งคนหนักใจว่าเราเป็นข้าวไทยมานานแล้วจะกลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรั่งเพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น ว่าเราได้รับประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และก็หวังว่าจะต้อง ทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วย รับประทานกินข้าวไทยไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง

ขอขอบใจทุกคนที่ได้จัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันนี้ สำหรับในนามของไทยทั้งหลายที่มีความภูมิใจได้กินข้าวไทย ก็ขอขอบใจทุกคนที่ตั้งใจ การทำงานเพื่อการนี้ ขอให้ท่านได้ช่วยกันทำให้เราสามารถสืบของไทย แล้วก็กินข้าวไทยแท้ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง เชื่อว่าการกินข้าวไทยนี้ทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยได้ ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานเพื่อการนี้ต่อไป และได้เป็นคนไทยต่อไป"   [ที่มา :pantin.com  ข่าวด่วน  Breaking news 24 มิย. 2552 19:44 น.]

1. ประเด็นข่าว
     1. ความสำคัญของอาชีพชาวนาไทย
     2. วิถีชีวิตของชาวนาไทย
     3. อนาคตของชาวนาไทย

2. เนื้อหา 
    2.1 ความสำคัญของอาชีพชาวนาไทย          
            อาชีพชาวนาไทย ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยความมมั่นคง  "อาชีพชาวนาต้องยืนสง่าบนผืนแผ่นดินไทย"   เป็น คำพูดของคุณอำนาจ นักเรียนชาวนาจังหวัดพิจิตร ที่ฟังแล้วมีความประทับใจมาก ในการจัดตลาดนัดการจัดการความรู้ของมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
            ชาวนาเป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศ   เป็นอาชีพที่เลี้ยงคนทั้งประเทศ  และยังส่งออกไปต่างประเทศอีกหลาย  ๆ  ประเทศที่รับประทานข้าวของชาวนาไทย  ดังนั้นอาชีพชาวนาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ไม่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวในการบริโภคในประเทศหรือด้านการค้าเพื่อการส่งออกเป็นนำเงินรายได้เ้ข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง
    2.2 วิถีชีวิตของชาวนาไทย

 
        2.3 อนาคตของชาวนาไทย

              "ชาวนากับอาชีพชวนคิด" อาชีพ ชาวนาเป็นอาชีพที่มีบุญคุณต่อพวกเราชาวไทย และชาวโลก เนื่องจากอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเพื่อมาหล่อเลี้ยงประชากรโลก แต่จะมี สักกี่คนที่เห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวนาไทย แม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและร่ำรวยขึ้นทุกวันๆ คือเจ้าของโรงสี จะมีสักกี่รายที่ให้เกียรติชาวนา มีแต่จะคอยกดราคา และกดขี่อยู่ตลอดเวลา คงไม่ได้สำนึกหรอกว่าที่ตนตนเองอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะยืนอยู่บนหลังชาวนา หรือแม้กระทั่งลูกชาวนาเองก็ตามจะมีสักกี่คนเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่น ดินแล้วจะเห็นอกเห็นใจอาชีพของบรรพบุรุษ และแล้วจะมีพี่น้องชาวนาด้วยกันเองสักกี่คนที่จะได้เห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ใน อาชีพด้วยกันเอง ดังนั้นถึงเวลาแล้วครับในการที่จะขับเคลื่อนให้อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ยืน อยู่ในแผ่นดินไทยได้อย่างสง่างาม      กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Manarement -KM) จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมาย ปลายทางนั้น


                    "ชาวนากับการจัดการความรู้"  ครับ หลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าในการทำนานั้นสามารถทำได้ง่ายนิดเดียวทำไมจะต้อง จัดการความรูด้วย "หากท่านคิดอย่างนี้ละก้อ" คิดผิดครับ นั่นแหละคือจุดจบของอาชีพชาวนาไทย หากท่านอยู่ในฐานะชาวนาท่านสามารถตอบผมได้หรือไม่ว่า
 ท่านมีพันธุ์ข้าวเป็นของตนเองหรือไม่ รู้ไหมว่าข้าวพันธุ์ใดเหมาะกับที่นาของท่านมากที่สุด
2.  ท่านคัดพันธุ์ข้าวใช้เองเป็นหรือไม่
3. พันธุ์ข้าวที่ท่านปลูกมีอายุเก็บเกี่ยวกี่วัน ปลูกแล้วกีวันออกดอกออกรวง แล้วหนึ่งรวงมีกี่เมล็ด
4. ข้าวที่ท่านปลูกแตกกอได้กี่ต้น กี่รวง
5. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่าไหร่
6. ในการทำนา 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ นาดำ นาหว่าน
7. เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัมมีกี่เมล็ด น้ำหนักเท่าไหร่
8. ดินนาท่านเป็นดินอย่างไร มีธาตุอาหารอะไรบ้าง
9. ข้าวต้องการน้ำเท่าไหร่ในฤดูการผลิตหนึ่งๆ
10. ผลิตข้าว 1 ตัน จะต้องใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ และทำนา 1 ไร่ จะต้องลงทุนกี่บาท
11. เมื่อมีโรค และแมลงศัตรูระบาดท่านจะจัดการอย่างไร
12. ผลิตแล้วท่านจะนำไปขายที่ไหน อย่างไร และกำหนดราคาขายเองได้หรือไม่
3. แหล่งที่มา

4. บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ 
    1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่อง  อาชีพหลักของประชากรในประเทศ
    2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การคิดนวณต้นทุนและผลผลิต
    3. สาระ

5. ประเด็นคำถาม
    5.1  ชาวนาเป็นอนาคตของชาติจริงหรือ
    5.2  ทำไมอาชีพชาวนายิ่งทำแล้วยิ่งจน  ทั้ง  ๆ  ที่เป็นอาชีพและเลี้ยงคนทั้งชาติ
    5.3  ทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงไม่ใส่ใจกับอาชีพบรรพบุรุษ
 

เข้าชม : 33787
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39200 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35653 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38878 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43402 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62291 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66119 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64142 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63356 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68691 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120810 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Vegetarian Festival
พายุไห่ถัง
Pre-Final Test M.3 (E23101)
สพฐ.ออกข้อสอบ ภาค ก-ข
The Moon
พายุเดสาด
เคล็ดลับบำรุงสมองให้จำแม่นขึ้น
สอบ GAT-PAT สทศ. ไม่ชนรับตรง
ภาษาคำย่อนั้นหรือสื่อให้ถูกต้อง
พายุนาลแก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |