[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยอยู่ไหน.........
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
แม้ว"โฟนอินยุเสื้อแดง กว่าหมื่นสู้ต่อ อย่าหยุด   

     ท่ามกลางฝนพายุกระหน่ำตั้งแต่ช่วงค่ำ "จตุพร" จี้รัฐบาลดูแลให้ดี ขู่ชุมนุมยืดเยื้อหากแดงเทียมก่อเหตุวุ่นวาย เย้ยตร.-ทหารคุมเข้มทำเนียบแค่ตีปลาหน้าไซ ย้ำจุดยืนทวงคืนปชต.-ยุบสภา "มาร์ค" เตือน "แม้ว" เจออาญาหากพูดจายั่วยุ "เทือก" สั่งจนท. ระวังมือที่ 3 ป่วนม็อบแดง เชื่อสถานการณ์ไม่รุนแรง เตือน "จตุพร" พูดอะไรต้องระวังหลังปูดรัฐจะสร้างสถานการณ์ ส่งทหารตรึงทำเนียบเข้ม วอร์รูมปชป.ประเมินท่าจอดรถแก๊ส-ปั๊มแก๊ส-ท่ารถเมล์-วัด-มัสยิดเป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่ใช่สนามหลวง-ทำเนียบ ประณามพท.-นปช. กล่าวหารบ.สร้างสถานการณ์ เผย "แม้ว" ออกจากตะวันออกกลางแล้วดอดเข้าประเทศในแถบเอเชีย โฆษกมาร์ควิเคราะห์แผนตากสิน 2 มี 60 ประเด็น เดินเกมไปแล้ว 40 เรื่อง เพื่อไทยจี้ "เทือก-ฝ่ายมั่นคง" ชี้แจงปูดแผนตากสิน 2 ยันถูกใส่ร้าย ด้านวิปรัฐบาลมั่นใจคดีหุ้นสัมปทานของ 60 ส.ส.ไม่ส่งผลให้ยุบสภา นัดถกวิปพรรคร่วม 1 ก.ค.นี้เตรียมจัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์  (ที่มาข่าวสดออน์ไลน์ 28 มิถุนายน 2552)
    การชุมนุมของแกนนำนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในครั้งนี้เห็นบอกว่าจะสืบเจตนาคณะราษฎร โค่นรัฐบาลอำมาตย์ ทวงคืนประชาธิปไตยในฐานะเราเป็นนักเรียนเราต้องมาเรียนรู้การปกครองในโลกเราดีกว่านะคะ
การปกครอง คือ  การใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศของแต่ละประเทศ  รูปแบบการปกครองในโลกเราแบ่งออกเป็น  2 รูปแบบ คือ การปกครองแบบประชาธิปไตยกับการปกครองแบบเผด็จการ
 1. การปกครองแบบประชาธิปไตย  คำว่าประชาธิปไตย (=ประชา+อธิปไตย)อธิปไตยหมายความว่า อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน  โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  พูดง่าย ๆ ก็คือ   ประชาชนมีอำนาจปกครองตนเอง
การปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์ ประเทศกรีก  ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบโดยตรง

ประชาธิปไตยทางตรง ( Direct Democracy) หมายถึง การให้ประชาชนมีสิทธิโดยตรงในการปกครองหรือการวินิจฉัยตัดสินปัญหาของประเทศ กล่าวคือ พลเมืองมีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาประชาชนซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาบันสูงสุดในการแสดงเจตจำนงของรัฐ

ประชาธิปไตยทางอ้อม ( Indirect Democracy) หมายถึง การที่ประชาชนใช้อธิปไตยโดยผ่านผู้แทนหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน ( Representative Democracy) หมายถึง การให้ประชาชนผู้เป็นพลเมืองมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่แทนตัวเองในรัฐสภา และเจตจำนงของรัฐสภาถือเป็นความต้องการของประชาชน เช่น ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทย อังกฤษ หรือประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

 หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย มี  5 ประการ ได้แก่
 
         1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน(popular sovereignty)  ประชาชนเป็นผู้กำหนดการปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
         2. หลักเสรีภาพ (liberty)  ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพทั้งในการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม
         3. หลักความเท่าเทียม(equality)  มนุษย์เกิดมาควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและ ความรู้ความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องประโยชน์ของตนได้
         4. หลักฎหมาย (rule of law)  เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใดๆลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่สามารถใช้อภิสิทธิอยู่เหนือกฏหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆได้
         กฎหมายสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
         5. หลักเสียงข้างมาก(majority rule,minority right) การตัดสินใจใดๆทางการเมืองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนส่วนใหญ่ จึงกำหนดให้เสียงข้างมากเป็นการตัดสิน  แต่หลักการนี้ ต้องควบคู่ไปกับการ เคารพและคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตน แต่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ในสังคมโดยไม่มีการเอาเปรียบกันและสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป

2.  การปกครองแบบเผด็จการ  หมายถึง  ระบอบการเมืองการปกครองที่โอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถูกจำกัดอยู่ในบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองสามคนหรือกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว กล่าวคือ  จะใช้โอกาสในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน หากประชาชนคัดค้านก็จะถูกผู้นำหรือคณะบุคคลลงโทษระบอบเผด็จการมี 3 รูปแบบ คือ เผด็จการทหาร เผด็จการฟาสซิสต์ และเผด็จการคอมมิวนิสต์  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

1. ผู้นำคนเดียว หรือคณะผู้นำ หรือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวกลุ่มเดียว มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง สามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2. การรักษาความมั่นคงของผู้นำหรือคณะผู้นำมีความสำคัญกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้นำได้เลย
3. ผู้นำหรือคณะผู้นำสามารถที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอดชีวิต ตราบเท่าที่กลุ่มผู้ร่วมงาน หรือกองทัพยังให้ความสนับสนุนอยู่ ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนผู้นำได้โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ
4. รัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและรัฐสภา ไม่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงรากฐานรองรับอำนาจของผู้นำหรือคณะผู้นำเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

 

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์  ผู้นำเผด็จการ แห่งเยอรมันนี      มุสโสลินี(ซ้าย) จอมเผด็จการ แห่ง อิตาเลี่ยน       ฟีเดล  คาสโตร  อดีต ประธานาธิบดีแห่งคิวบา

สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2
  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คำถาม
1. ระบบการเมืองการปกครองมีกี่ระบอบอะไรบ้าง
2. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญอย่างไร
3. ระบอบการปกครองแบบเผด็จการมีหลักการสำคัญอย่างไร
4. ให้นักเรียนหารายชื่อประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ มาอย่างละ  5 ประเทศ
5. การชุมนุมของกลุ่มแกนนำ นปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามระบอบการปกครองแบบใดอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ

ที่มาข้อมูล  www.khaosod.co.th
ที่มารูปภาพ http://www.matichon.co.th/news-http://www.igetweb.com/www/iteen/private_folder/inworld/adolf_hitler.jpg
http://www.solarnavigator.net/geography/geography_images/Fidel_Castro.jpg
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  http://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc4/so31-4-1.htmเข้าชม : 48977
นำเสนอโดย : Kru:orawan kongpila
โรงเรียนฝางวิทยายน
สพม. เขต 25
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66084 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65184 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63607 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63956 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63667 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63813 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63807 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70773 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71866 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61135 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตามไปดู....กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ ( Stonehenge )
ความน่าจะ(ได้)เป็นเจ้าหญิงของตุ๊กกี้
ร้อยละของความเป็นเจ้าหญิงตุ๊กกี้
แกะรอย...มนุษย์ปักกิ่ง
ทักษะบาสเกตบอลตอนที่ 2
ทักษะตะกร้อตอนที่ 2
ตักบาตรพระบนหลังช้าง ... กับ ปริมาตรและน้ำหนัก
พลาสเตอร์คุมกำเนิด
การเขียนคำขวัญ....สร้างสรรค์ความคิดเทคนิค 5E
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนแรก)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |