[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
จากวันนี้นับถอยหลังอีกกี่วันจะได้ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าประเทศไทย ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ค.52
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศว่าจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งในประเทศไทยจะเห็นเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค   

เรื่อง   จากวันนี้นับถอยหลังอีกกี่วันจะได้ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าประเทศไทย ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ค.52

บทนำ   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศว่าจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งในประเทศไทยจะเห็นเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-09.20 น.

เนื้อหาสาระวิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง  วัน เดือน ปี   และการนับลด  สำหรับช่วงชั้นที่  1- ช่วงชั้นที่ 2

เนื้อหา  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศว่าจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งในประเทศไทยจะเห็นเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-09.20 น.

    

                             โอ้โฮน่าตื่นเต้นแน่นอน นานๆทีนักเรียนจะได้เห็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติสักครั้ง 

จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 22  กรกฎาคม 2552 นักเรียนรู้ไหมถ้าเรานับลดหรือนับถอยหลังไปอีกกี่วันเราจะได้เห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคา

มาตั้งประเด็นคำถามกันนะ

1. วันนี้เป็นวันที่อะไร ?   ตอบ   วันที่  28 มิถุนายน  2552 ( หากครูใช้ตั้งคำถามในวันใดก็ใช้คำตอบวันนั้นนะคะ )

2.  เราจะได้เห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาในวันที่เท่าไร ?   ตอบ   วันที่  22  กรกฎาคม 2552

3.   จากวันนี้นับถอยหลังไปกี่วันจึงจะได้เห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคา?  ตอบ 25 วัน

4.   เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่เท่าไร ของปฏิทิน ?  ตอบ   เดือนที่ 7

5.   1 ปี มี 12 เดือน นักเรียนจงเรียงลำดับเดือนทั้งหมดให้ถูกต้อง ? ตอบ 1. เดือนมกราคม 2. เดือนกุมภาพันธ์ 3. เดือนมีนาคม

     4.เดือนเมษายน 5. เดือนพฤษภาคม  6. เดือนมิถุนายน 7. เดือนกรกฎาคม 8. เดือนสิงหาคม  9. เดือนกันยายน 10. เดือนตุลาคม

   11. เดือนพฤศจิกายน  12. เดือนธันวาคม

กิจกรรมเสนอแนะ

      ครูอธิบายรายละเอียดของปรากฎการณ์ให้นักเรียนเข้าใจแล้วสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนทำรายงานสืบค้นข้อมูลการเกิด

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อีกสำหรับนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นส่วนช่วงชั้นที่ 1 อาจให้นักเรียนวาดรูปได้

รายละเอียดข่าว

สดร. - สถาบันดาราศาสตร์ฯ ชวนชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าประเทศไทย ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ค.52
       
       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศว่าจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งในประเทศไทยจะเห็นเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-09.20 น.
       
       ขณะที่กรุงเทพฯ นั้นดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่สัมผัสที่ 1 ในเวลาประมาณ 07.06 น.และสิ้นสุดเหตุการณ์ในเวลา 09.08 น. และปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในครั้งนี้จะเกิดนานที่สุดในภาคเหนือ คือ ประมาณ 2 ชั่วโมง 12 นาทีที่จังหวัดเชียงราย โดยดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์
       
       สำหรับบางพื้นที่ของโลก เช่น ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นทางเงามืดของดวงจันทร์พาดผ่าน จะเกิดเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงโดยสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้จะกินเวลานานที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือ 6 นาที 39 วินาทีที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
       
       อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมกับกับสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบันทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 ” เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรมได้ที่สถานที่ดังต่อไปนี้
       
       ภาคกลาง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
       ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บูรณาการกับสาระ

1.สาระวิทยาศาสตร์   เรื่อง  สุริยุปราคา

2.สาระดนตรีและศิลปะ   เรื่อง  การวาดภาพปรากฎการณ์สุริยุปราคา

แหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพประกอบ

สุวารี  โสมาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะรัง  สพท.ลบ.2

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000071351

http://www.google.co.th/images?q=tbn:RP1kKD4n5mT5lM::mninho.files.wordpress.com/2009/01/part1_050208110919_small.jpg

 
เข้าชม : 4139
นำเสนอโดย : สุวารี โสมาบุตร
โรงเรียนบ้านเกาะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25312 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22939 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22714 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27367 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27292 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27803 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29320 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42987 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39548 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34813 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์
วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีคำตอบ
เตือนภัย 'ยาเสพติด' ตัวใหม่ ออกฤทธิ์ร้าย อันตรายรุนแรง!
ห้องเรียนพิเศษ
Vegetarian Festival
พายุไห่ถัง
Pre-Final Test M.3 (E23101)
สพฐ.ออกข้อสอบ ภาค ก-ข
The Moon
พายุเดสาด
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |