[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เพนียดช้างอยุธยาถูกรุมประณาม เหตุเพราะทาสีช้างเป็นหมีแพนด้า (คำซ้อน)
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
เพนียดช้างอยุธยา ถูกรุมประณามเหตุเพราะทาสีช้างเป็นหมีแพนด้า เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อช้าง   

(ภาพจาก : นสพ.คอม)

                 ทั้ง เอ็นจีโอ-อส.รุมประณามเพนียดช้างอยุธยา เหตุเพราะทาสีช้างเป็นหมีแพนด้า เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อช้างและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกาละเทศะ เจ้าของวังช้างก็อ้างว่าเพื่อแปลกตาแก่นักท่องเที่ยวและสีที่ใช้ก็ไม่เป็นอันตราย แต่ขณะเดียวกันผู้จัดการวังช้างกลับกล่าวว่า ใจจริงที่ทาส้ช้างเป็นแพนด้าก็เพื่อประชดรัฐบาลและสื่อที่สร้างกระแสให้ความสำคัญกับหมีแพนด้าจนโอเว่อร์ จนลืมช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย
                     
เนื้อหา   เรื่อง  คำซ้อน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล)
สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักการภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา

                              ภูมิปัญญาทางภาษา  และการ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดที่  ม.1/2 สร้างคำในในภาษาไทย
จุดประสงค์ปลายทาง  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างคำในในภาษาไทย
จุดประสงค์นำทาง        1.  บอกลักษณะของคำซ้อนได้
                                    2.  บอกประเภทของคำซ้อนได้
                                    3. จำแนกคำมูลออกจากคำชนิดอื่น ๆ ได้

คำซ้อน  คือคำที่เกิดจากการนำคำมูล 2 คำ มารวมกัน แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ
                 1.  คำซ้อนเพื่อเสียง  การนำคำมูลที่มีเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระมารวมกัน  เช่น  อึกทึก  คึกคัก  เรี่ยวแรง  ฯลฯ
                 2. คำซ้อนเพื่อความหมาย  การนำคำมูลที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน  เหมือนกัน มารวมกัน  เช่น  แห้งแล้ง ขัดถู  ซักฟอก ฯลฯ
หมายเหตุ  คำซ้อนบางคำ เป็นได้ทั้ง คำซ้อนเพื่อเสียงและคำซ้อนเพื่อความหมาย เช่น  แห้งแล้ง
             
การสร้างคำซ้อน 
                               1. คำไทยแท้รวมกับคำไทยแท้  เช่น  มากมาย  ลบล้าง ฯลฯ 
                               2. คำไทยแท้รวมกับคำมูลที่มาจากภาษาอื่น  เช่น แจ่มจรัส  หัวสมอง  ฯลฯ
                               3. คำภาษาอื่นกับคำภาษาอื่น  เช่น  ขจัดขจาย (เขมร)  เสบียงอาหาร (บาลี-สันสกฤษ)  ฯลฯ
หมายเหตุ  การสร้างคำซ้อนหากดูจากชนิดของคำก็สร้างได้ตามชนิดของคำ  เช่น  (บ้านเรือน) =นาม+ นาม    (เรียกร้อง ) = กริยา + กริยา  (แข็ง
แกร่ง)  = วิเศษณ์+ วิเศษณ์  ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนรู

                          1.  ให้นักเรียนอ่านสาระความรู้เกี่ยวกับคำซ้อนแล้วสรุปสาระสำคัญไว้ (ใช้เวลา 3 นาที)
                           2. ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วแลกเปลี่ยนข้อสรุปเรื่องคำซ้อนที่นักเรียนแต่ละคนสรุปจากการอ่านโดยให้แต่ละคู่สรุปใหม่ร่วมกัน     

( 3 นาที)
                          3. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 4 คน เลือกประธานกลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม ดำเนินการระดมความคิดความรู้เรื่องคำซ้อนที่แต่ละคู่สรุปมา
แล้วครั้งหนึ่งเป็นของกลุ่ม แล้วส่งครู ( 4 นาที)
                           4. ครูสุ่มผลงานนักเรียน 2-3 กลุ่ม ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันทบทวนโดยครูและนักเรียนทุกคนช่วยกันสรุปสาระสำคัญ เรื่องคำซ้อน
                            5.  ให้ทำแบบฝึกโดยอ่านข่าวที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

           ข่าวที่นำมาให้นักเรียนอ่าน  คัดมาจาก นสพ.คอม ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552

        
                   "... ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 52 ที่วังช้างอยุธยา ในเขตเพนียดหลวงคล้องช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา นายลายทองเหรียญ
มีพันธ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา ให้ควาญช้างทดลองนำสีน้ำที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสีขาวทางลงบนตัวของพลายพันล้าน ซึ่งเป็นช้างเพศผู้ วัย 5 ขวบ โดยให้ทาสีขาวทำลาดลายให้เหมือนกับหมีแพนด้า  ซึ่งพบว่าเมื่อทาสีขาวลงไปแล้วช้างไทย กลายเป็นช้างแพนด้า ทันที ซึ่งสร้างความแปลก
ตาแก่ควาญช้าง นักท่องเที่ยว และเพื่อนช้างในวังช้าง ...
                      ด้านนายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย  ผู้จัดการวังช้างอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ในช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน  วังช้างอยุธยา
แลเพนียดจะนำช้างหลายเชือก  ที่ได้ทาสีตัวช้างจนคล้ายคล้ายกับหมีแพนดา   ไปออกรณรงค์กับประชาชนที่บริเวณแยกโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  อ.พระนครศรีอยุธยา    จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ตนยอมรับว่าการทาสีช้างเป็น            ช้างแพนใจจริงมีนัยยะแอบแฝงที่ต้องการประชดรัฐบาลและสื่อให้เห็นว่า  กระแสสังคมและรัฐบาลให้ความสำคัญกับหมีแพนดามากเกินไป  ทั้งๆที่หมีแพนดาเป็นสัตว์ทูตสันถวะไมตรีจาก
ประเทศจีน  และไม่ใช่สมบัติของไทยหรือสัตว์ของไทยแท้ ๆ 
                          แต่ทุกคนกลับให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และให้ความสำคัญจนโอเวอร์ กระทั่งเมินที่จะให้ความสำคัญกับสัตว์สายพันธุ์ของ
ประเทศไทย ในทางกลับกัน ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยและทำคุณกับแผ่นดินไทยมามาก  แต่รัฐบาลและคนไทยกลับไม่มีใครเห็นความสำคัญมากนัก    โดยเฉพาะกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการสร้างที่อยู่ให้หมีแพนดาโดยใช้งบประมาณ  60  ล้านบาท  ในความเป็นจริงตนมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ  เพราะอีกไม่นานหมีแพนดาก็จะต้องกลับไปอยู่ที่ประเทศจีน  ซึ่งเป็นบ้านเกิดและเป็นบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของหมีแพนดา..."

คำถาม
             1. จากข่าวที่กำหนดมีคำใดบ้างที่เป็นคำซ้อนเพื่อเสียง  ยกตัวอย่างมา  5  คำ
             2. จากข่าวที่กำหนดมีคำใดบ้างที่เป็นคำซ้อนเพื่อความหมาย  ยกตัวอย่างมา  5  คำ
            

3. ให้นักเรียนหาคำมูลจากข่าวที่กำหนดให้มาวางให้คอลัมน์ให้ถูกต้อง

คำซ้อนเพื่อเสียง

คำซ้อนเพื่อ
ความหมาย

คำซ้อนที่เกิดจากคำไทยแท้
กับคำไทยแท้

คำซ้อนที่เกิดจากคำไทยแท้
กับคำภาษาอื่น

คำซ้อนที่เกิดจากคำภาษาอื่น
กับคำภาษาอื่น

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมเสนอแนะ
            ให้นักเรียนไปค้นคำซ้อนจากสื่ออื่น ๆ ที่นักเรียนชอบอ่านเพิ่มเติม

การบูรณาการ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเคโนโลยี
แหล่งที่มา   ข่าวจาก  นสพ.คอม  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2552
                     เนื้อหา คำซ้อนจาก
                                 วิกิพีเดีย
                                 ไทยกูดวิวส์
 

 


 
 


 

 เข้าชม : 6416
นำเสนอโดย : ณัฏฐ์ชรินท์ ตลอดพงษ์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม.อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ เขต 29
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12961 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12451 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25595 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23829 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27685 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55671 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473365 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68330 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66276 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81758 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Beautiful Dresses in ASEAN
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
How many people can't read in the world?
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
Stew
เศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนที่ 1 )
ดินด่านเกวียน (ฐานการเรียนที่ 2 )
สทศ.-สพฐ.วิเคราะห์เชิงลึกคะแนน O-NET
Reuse
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |