[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน เป็นการตรวจสอบความต้องการของตนเองให้แน่นอนก่อนจะจ่ายเงินซื้อสิ่งของ   

เรื่อง  รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน
ผู้แต่ง  ……………………………………………………..
ลักษณะคำประพันธ์  …………………………………………………..

ความรู้เรื่อง “หลักการอ่านในใจ”
 การอ่านในใจเป็นการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญของเรื่อง นักเรียนควรปฏิบัติตามหลักในการอ่านในใจดังนี้ 
๑. นั่งให้เรียบร้อย ไม่แกล้งผู้อื่นขณะอ่าน และจับหนังสือให้ถูกต้องโดยวางสันหนังสือบนแขนซ้าย ใช้มือ-ซ้ายจับขอบหนังสือด้านบน แล้วใจมือขวาจับขอบหนังสือซีกขวา  โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บนหนังสือ แผ่นบนไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพลิกหน้าถัดไป ส่วนอีก ๓ นิ้วที่เหลือให้รอบไว้ที่ในปกหนังสือ
 ๒. ไม่อ่านออกเสียง และไม่ขยับริมฝีปากไปมา
 ๓. เคลื่อนสายตาไปตามตัวหนังสืออย่างรวดเร็ว  ไม่ส่วนหน้าไปตามตัวหนังสือ
 ๔. อ่านข้ามคำหรือข้อความที่ไม่สำคัญเพื่อให้อ่านได้เร็วขึ้น
 ๕. แบ่งข้อความในประโยคให้เป็นหน่วยหรือกลุ่มคำที่มีความยาวพอสมควร เพื่อให้อ่านได้เร็วและเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น
 ๖. ไม่ใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์ใดๆ มาชี้ที่ตัวหนังสือ ซึ่งจะทำให้อ่านช้าลง
 ๗. มีสมาธิในการอ่าน โดยใจต้องจดจ่ออยู่ที่ตัวหนังสือที่อ่านเท่านั้น
 ๘. อ่านเรื่องทั้งหมดให้ละเอียด แล้วตั้งคำถามจากเรื่องว่า ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
อย่างไร  ไปทีละตอนๆ เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องได้รวดเร็วขึ้น
 ๙. นำใจความทั้งหมดมาปะติดปะต่อกันให้เป็นเรื่องราว เพื่อนำไปเล่าหรือตอบคำถาม


คำชี้แจง อ่านในใจเรื่อง รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน   แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
๑. ดวงตาเป็นประกายของเด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งจับต้องอยู่ที่ใด 

๒. เมื่อข้าพเจ้าซื้อของเสร็จและออกจากร้านนั้นไปแล้ว แม่หนูยืนอยู่ที่ใด

๓. สิ่งหนึ่งที่วูบเข้ามาในความคิดของข้าพเจ้า(ผู้เขียน)คืออะไร

๔. เมื่อผู้เขียนกลับไปพิจารณาดูเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง เขาได้พบกับอะไรบ้าง
.
๕. ผู้เขียนเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจเดินไปที่เด็กหญิงคนนั้นแล้วพูดว่าอย่างไร

๖. เด็กหญิงหันมาทางผู้เขียน สั่นศีรษะแล้วพูดว่าอย่างไร

๗. หลังจากได้พบกับแม่หนูน้อยคนนั้นแล้ว ผู้เขียนได้ตั้งปณิธานไว้ว่าอย่างไร

๘. นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่ผู้เขียนจะซื้อของ ผู้เขียนมีวิธีการอย่างไร

๙. บทเรียน “รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน” ชวยผู้เขียนในเรื่องใด

๑๐. บทเรียน “รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน” ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านในเรื่องใด

๑๑. เรื่อง “รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน” ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

๑๒. “น้ำลายไหล” เป็นสำนวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบ มีความหมายว่าอย่างไร

สำนวนไทยที่ใช้เปรียบเทียบมีมากมาย เช่น
 ดีใจจน..................................................... ดีใจจน...............................................
 ไกลจน.................................................. ใกล้แค่...............................................
 สูงจนสุด....................   หิวจน................................................
 หิวจน.......................................  อิ่มจน.................................................
 หวานจน........................................  เหนื่อยจนสายตัว...............................
 ขายดีเป็น.................................................. เค็มเป็น...................................
 ใจกว้างเป็น........................................ ใจดีเป็น..........................................
 ที่แคบเท่า.........................................  แพง.........................................

คำซ้อน  คือ คำที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน เป็นคำประเภทเดียวกัน ตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น
เช่นเสื่อสาด อ้วนพี ใหญ่โต (คำซ้อนนี้บางทีเรียกว่าคำไวพจน์ผสม)
ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำซ้อนที่รู้จักมาก  ๕ คำ ……………………………………………………………

คำซ้อนมี ๒ ชนิดคือ ซ้อนเพื่อความหมาย และซ้อนเพื่อเสียง
ลักษณะของคำซ้อนเพื่อเสียง คือมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน ความหมายอยู่ที่คำใดคำหนึ่ง หรืออาจมีความหมายร่วม   เช่นนุ่มนิ่ม,  ท้อแท้,  เพลิดเพลิน, หลุกหลิก, หยุมหยิม, ร่อแร่ โตงเตง (ให้นักเรียนหาคำซ้อนเพื่อเสียงคนละ ๕ คำ)……………………………………………………
คำซ้ำ คือคำที่เกิดจากการซ้ำเสียงคำเดียวกันตั้งแต่ ๒หนขึ้นไป เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ได้ความหมายใหม่ เช่น ดำๆ นานๆ

ลักษณะของคำซ้ำ
 ๑. บอกความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น เด็กๆ เพื่อนๆ  หนุ่มๆ  สาวๆ ……………………………………
 ๒. บอกความหมายเป็นพหูพจน์แยกจำนวนเป็นส่วนๆ เช่น อ่านหนังสือเป็นเรื่องๆ 
มีเสื้อผ้าเป็นตู้ๆ  ....................................
 ๓. เน้นความหมายของคำเดิม เช่น พูดดังๆ   ฟังดีๆ  นั่งนิ่งๆ   …………………………………………………………………………….
         ถ้าต้องการให้เป็นจริงเป็นจังมั่นใจมากขึ้น ก็จะเน้นระดับเสียงวรรณยุกต์ เช่น พูดดี๊ดี,  ตัวด๊ำดำ …………………….
 ๔. ลดความหมายของคำเดิน  เช่น เสื้อสีแดงๆ   บ้านสีขาวๆ ………………………………………
 ๕. บอกความหมายโดยประมาณทั้งที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่  เช่น ตื่นเช้าๆ  เวลาเย็นๆ
อยู่ใกล้ๆ
 ๖. บอกความหมายสลับกัน เช่นเดินเข้าๆ ออกๆ หลับๆ ตื่นๆ …………………………………………
 ๗. บอกความหมายเป็นสำนวน เช่น งูๆ ปลาๆ,  ไปๆ มาๆ, ถูๆ ไถๆ,  ดีๆ ชั่วๆ ……………………              ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.๒
               ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  คู่มือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.๒


 เข้าชม : 14017
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
แอพรวมคำที่มักเขียนผิด
โดย : [เข้าชม : 1019 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5742 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5134 ]
มานีมานะ ป.1 เล่ม2 ดาวน์โหลดฟรี
โดย : [เข้าชม : 8918 ]
สอนอ่าน..ผ่านจอทีวี
โดย : [เข้าชม : 8144 ]
อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book
โดย : [เข้าชม : 10314 ]
หัดอ่านออกเสียง กับครูเหลิม
โดย : [เข้าชม : 15845 ]
ดาวน์โหลด E-BOOK หัดอ่านไทยหลักสูตร 2503 และ หลักสูตร 2521
โดย : [เข้าชม : 16023 ]
ดาวน์โหลดไฟล์(เก็บไว้เพื่อใส่ในแฟลชไดร๊ฟสำหรับเสียบจอทีวี)
โดย : [เข้าชม : 16779 ]
เปิด อีบุ๊ค มานีมานะ ป.1 เล่ม1
โดย : [เข้าชม : 16140 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
เกมผ้าขาวม้า/กระป๋องนม
ใบความรู้เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
การบ้านคณิตศาสตร์ผ่านกูเกิ้ล
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแสงกับการมองเห็น
สื่อสำหรับสอนเรื่องกราฟแท่ง
สนุกกับเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - Farm animals
เวนิสวาณิช
สื่อนาฬิกาแดด เข้าใจเรื่องกลางวันกลางคืน
มงคลสูตรคำฉันท์ ขั้นค้นพบหนทางปฏิบัติ
มงคลสูตรคำฉันท์ ขั้นจิตใจเป็นสุขทุกเมื่อ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |