[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
การรู้จักเพื่อนใหม่
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2553

การรู้จักเพื่อนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพอันดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

                                                         

                                                                                  

                                                                 ที่มาของภาพ  http://images.google.co.th/

      แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

  กิจกรรมที่  1                  เรื่อง  รู้จักเพื่อนใหม่  เวลา   1  ชั่วโมง
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์        ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความเสียสละ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1             ภาคเรียนที่   1      ปีการศึกษา  2552
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.สาระสำคัญ
การรู้จักเพื่อนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพอันดีสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นมาจากต่างโรงเรียน การทำความรู้จัก
เพื่อนใหม่จะช่วยให้นักเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.จุดประสงค์การเรียนรู้
   2.1  นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
   2.2  นักเรียนสามารถชักนำเพื่อนใหม่ให้มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   2.3  นักเรียนรู้จักการเสียสละในการคบเพื่อน
3.สาระการเรียนรู้ 
   3.1  ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่
   3.2  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   3.3  การเสียสละ
4.   คุณลักษณะที่พึงประสงค์
   4.1  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   4.2  การเสียสละ
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    5.1  ขั้นนำ 
       1.  ครูสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนโดยการกล่าวแนะนำตนเอง พร้อมทั้งเปิด
            โอกาสให้นักเรียนซักถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักครูมากขึ้น(ขั้นรับรู้)
       2.  นักเรียนและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของการการรู้จักเพื่อนใหม่ และ
            การใฝ่รู้ใฝ่เรียน   การเสียสละ  ในการคบเพื่อน  พร้อมกับครูกล่าวถึงโครงการ
            พัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายมาจำนวน  3  ด้านคือ 
            ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  (  ครู Pre-Test
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  )  (ขั้นรับรู้)
   5.2  ขั้นสอน  
       3.  นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมเพื่อนใหม่ของฉันโดยการสัมภาษณ์เพื่อนใหม่ที่มาจาก
           ต่างโรงเรียนกับตนเองให้ได้  5 คน พร้อมทั้งบันทึกลงใน ใบงานที่1
          “เรื่องเพื่อนใหม่ของฉัน”
       4.  นักเรียนแต่ละคนแนะนำเพื่อนใหม่ของตนเอง 1 คนให้เพื่อนคนอื่นได้รู้จัก
           โดยการเริ่มจากอาสาสมัครก่อนแล้วให้คนที่ถูกแนะนำเป็นผู้แนะนำเพื่อนใหม่
           ของตนอง กระทำเช่นนี้จนครบทุกคน(โดยการแนะนำจะต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนที่คนอื่น
           แนะนำแล้ว) (ขั้นตอบสนอง)
      5.  นักเรียนคนอื่น ๆ บันทึกเพื่อนเพิ่มเติมจากการแนะนำของเพื่อนอีกคนละ 5  คน  (ขั้นเห็นคุณค่า)
   5.3   ขั้นสรุป
      6  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้  (ขั้นจัดระบบ)

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
    6.1  กิจกรรมเพื่อนใหม่ของฉัน
    6.2  ใบงาน เรื่อง  เพื่อนใหม่ของฉัน

7.  กระบวนการวัดและประเมินผล
     วิธีการวัดและประเมินผล
     -  ประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   7.1 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
    -  แบบประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   7.2 เกณฑ์การวัดและการประเมินผล
   -   ผลจากการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องผ่านเกณฑ์
       ร้อยละ 50เข้าชม : 6960
นำเสนอโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดย : [เข้าชม : 9727 ]
รักไม่ต้องการเวลา
โดย : [เข้าชม : 6995 ]
เด็กไทยทำดี
โดย : [เข้าชม : 6618 ]
เพลงประกอบกิจกรรมรอบกองไฟ
โดย : [เข้าชม : 10103 ]
โครงการประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”
โดย : [เข้าชม : 6199 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 7481 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6551 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6634 ]
มอบสื่อเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย การสอนแบบโครงการ
โดย : [เข้าชม : 10200 ]
วีดีโอนิทานคุณธรรมเรื่องชาวนากับงูเห่า
โดย : [เข้าชม : 6984 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
Thai Vegetable 26
Thai Vegetable 27
Thai Vegetable 28
Thai Vegetable 29
Thai Vegetable 30
Thai Vegetable 31
Thai Vegetable 32
Thai Vegetable 33
Thai Vegetable 34
Thai Vegetable 35
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |