[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
การรู้จักเพื่อนใหม่
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2553

การรู้จักเพื่อนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพอันดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

                                                         

                                                                                  

                                                                 ที่มาของภาพ  http://images.google.co.th/

      แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

  กิจกรรมที่  1                  เรื่อง  รู้จักเพื่อนใหม่  เวลา   1  ชั่วโมง
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์        ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความเสียสละ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1             ภาคเรียนที่   1      ปีการศึกษา  2552
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.สาระสำคัญ
การรู้จักเพื่อนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพอันดีสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นมาจากต่างโรงเรียน การทำความรู้จัก
เพื่อนใหม่จะช่วยให้นักเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.จุดประสงค์การเรียนรู้
   2.1  นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
   2.2  นักเรียนสามารถชักนำเพื่อนใหม่ให้มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   2.3  นักเรียนรู้จักการเสียสละในการคบเพื่อน
3.สาระการเรียนรู้ 
   3.1  ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่
   3.2  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   3.3  การเสียสละ
4.   คุณลักษณะที่พึงประสงค์
   4.1  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
   4.2  การเสียสละ
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    5.1  ขั้นนำ 
       1.  ครูสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนโดยการกล่าวแนะนำตนเอง พร้อมทั้งเปิด
            โอกาสให้นักเรียนซักถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักครูมากขึ้น(ขั้นรับรู้)
       2.  นักเรียนและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของการการรู้จักเพื่อนใหม่ และ
            การใฝ่รู้ใฝ่เรียน   การเสียสละ  ในการคบเพื่อน  พร้อมกับครูกล่าวถึงโครงการ
            พัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายมาจำนวน  3  ด้านคือ 
            ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  (  ครู Pre-Test
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  )  (ขั้นรับรู้)
   5.2  ขั้นสอน  
       3.  นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมเพื่อนใหม่ของฉันโดยการสัมภาษณ์เพื่อนใหม่ที่มาจาก
           ต่างโรงเรียนกับตนเองให้ได้  5 คน พร้อมทั้งบันทึกลงใน ใบงานที่1
          “เรื่องเพื่อนใหม่ของฉัน”
       4.  นักเรียนแต่ละคนแนะนำเพื่อนใหม่ของตนเอง 1 คนให้เพื่อนคนอื่นได้รู้จัก
           โดยการเริ่มจากอาสาสมัครก่อนแล้วให้คนที่ถูกแนะนำเป็นผู้แนะนำเพื่อนใหม่
           ของตนอง กระทำเช่นนี้จนครบทุกคน(โดยการแนะนำจะต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนที่คนอื่น
           แนะนำแล้ว) (ขั้นตอบสนอง)
      5.  นักเรียนคนอื่น ๆ บันทึกเพื่อนเพิ่มเติมจากการแนะนำของเพื่อนอีกคนละ 5  คน  (ขั้นเห็นคุณค่า)
   5.3   ขั้นสรุป
      6  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้  (ขั้นจัดระบบ)

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
    6.1  กิจกรรมเพื่อนใหม่ของฉัน
    6.2  ใบงาน เรื่อง  เพื่อนใหม่ของฉัน

7.  กระบวนการวัดและประเมินผล
     วิธีการวัดและประเมินผล
     -  ประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   7.1 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
    -  แบบประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   7.2 เกณฑ์การวัดและการประเมินผล
   -   ผลจากการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องผ่านเกณฑ์
       ร้อยละ 50เข้าชม : 7008
นำเสนอโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดย : [เข้าชม : 9792 ]
รักไม่ต้องการเวลา
โดย : [เข้าชม : 7044 ]
เด็กไทยทำดี
โดย : [เข้าชม : 6668 ]
เพลงประกอบกิจกรรมรอบกองไฟ
โดย : [เข้าชม : 10191 ]
โครงการประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”
โดย : [เข้าชม : 6261 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 7541 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6602 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6694 ]
มอบสื่อเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย การสอนแบบโครงการ
โดย : [เข้าชม : 10270 ]
วีดีโอนิทานคุณธรรมเรื่องชาวนากับงูเห่า
โดย : [เข้าชม : 7048 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
มงคลสูตรคำฉันท์ ขั้นค้นพบหนทางปฏิบัติ
มงคลสูตรคำฉันท์ ขั้นจิตใจเป็นสุขทุกเมื่อ
อธิบายเรื่องเศษส่วนผ่านเว็บไซต์
เกมน้ำก้นแก้ว
คอนเสริต์รวมพลัง
A Funny Story
มาเรียนรู้เรื่องค่าประจำหลักกันเถอะ
ศิลปะการถ่ายทอดของครูมืออาชีพ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์
E-media เรื่อง การสังเคราะห์แสงแบบบูรณาการ (1)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |