[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
เสาร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

แบบทดสอบท้ายบทเรียน               แบบทดสอบเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกา  ลงในกระดาษคำตอบ

๑. แก่นของเรื่องหัวใจชายหนุ่มตรงกับข้อใด
  ก. บรรยากาศของสังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
  ข. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย
  ค. เราควรเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไร
  ง. ชี้ให้เห็นปัญหาของสังคมไทยในการรับวัฒนธรรมตะวันตก
      อย่างไม่ถูกต้อง  จะส่งผลร้ายอย่างไรบ้าง*

๒. “จดหมายเหล่านี้  ข้าพเจ้าได้เลือกคัดแต่ฉบับที่มีเรื่องน่าอ่านสำหรับสาธารณชน
      มารวบรวมไว้ เพื่อผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต” จะได้อ่านทราบความเห็น
      และความเป็นไปของคนหนุ่มไทยผู้หนึ่ง
        ซึ่งข้าพเจ้าจำเป็นต้องขออภัยในการที่จะไม่แสดงให้ท่านทราบ”
 
                      ข้อความที่ยกมานี้เป็นส่วนใดของเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
  ก. จดหมายจริง    
  ข.  นิยาม
  ค. นำเรื่อง*    
  ง.  วิเคราะห์

๓. คำใดที่ผู้แต่งชี้แนะให้เห็นว่าเป็นสาวไทยเชื้อสายจีนที่ตัวละครไม่ถูกใจ
  ก. แม่กิมเน้ย    
  ข. ซุนฮูหยิน*
  ค. แม่อุไร    
  ง. นางสาวศรีสมาน

๔. ข้อใดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  นายประพันธ์  ประยูรสิริ  เป็นคนหนุ่ม “หัวนอก” ชัดเจนที่สุด
  ก. รักพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ผิดกับการรักลูกรักเมียจริงไหม
  ข. การรักเมืองไทยเปรียบเหมือนรักพ่อแม่  แต่การรักเมืองอังกฤษเหมือนรักเมีย*
  ค. แล้วก็เมื่อต้องจากเมืองอังกฤษมาเมืองไทย  จะไม่ให้ฉันอาลัยได้หรือ
  ง. การคุยกับคนแก่ครึอย่างพ่อแม่ก็คงไม่ออกรสเท่ากับคุยกับหนุ่ม ๆ สาวๆ จริงไหม

๕. ข้อใดเป็นความเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ
  ก. คุณพ่อคุณแม่สรรเสริญเยินยอมากว่าเป็นคนดีนัก วิเศษต่าง ๆ
      ราวกับนางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์*
  ข.  ฉันหวังใจว่าหน้าเจ้าหล่อนจะไม่เป็นนางงิ้วตุ้งแช่อะไรตัว
  ค. คุณพ่อได้พาฉันไปดูตัวแม่กิมเน้ยแล้ว  หน้าตาเจ้าหล่อนเหมือนนางซุนฮูหยิน 
      หลังตาชั้นเดียว
  ง. แต่แต่งตัวเครื่องเพชรมากเหลือเกิน  มีอะไรต่อมิอะไรห้อยแขวน 
      และติดพะรุงพะรังไปทั้งตัวจนดูราวกับต้นไม้คริสต์มาส

๖.  “ผู้หญิงที่มักเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน  ขี้อาย  ไม่รู้จักเข้าสังคม”  ใช้สำนวนว่าอย่างไร
  ก.  ซุนฮูหยินออกฉิวค้อนเสียสามสี่วง 
  ข.  เมฆทุกก้อนมีซับในเป็นเงิน
  ค. ทำตัวเป็นห้อยจุ๊บแจง*   
  ง.  นางสุวิญชาของพระยาตระเวน

๗.  “เมื่อเจ้าได้ไปชิงสุกก่อนห่ามเสียเช่นนั้นแล้ว  พ่อก็สิ้นพูด”  
         “ชิงสุกก่อนห่าม”
  มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก. ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย  หรือยังไม่ถึงเวลา*
  ข. ทำความชั่วที่ปิดไม่ได้
  ค. ตั้งใจทำอะไรที่ไม่ถูกวิธี
  ง. ตั้งใจทำในสิ่งที่ขัดต่อขนบวัฒนธรรม

๘.  “บ้านนั้นเขาใช้คำเรียกกันว่า  โรงเรียนฝึกหัดเจ้าชู้” 
     ข้อความนี้ ผู้พูดกล่าวด้วยความรู้สึกอย่างไร
  ก.  ไม่พอใจ    
  ข.  เสียดสี*
  ค.  เหยียดหยาม    
  ง.  ตำหนิ

๙. สุภาษิตอังกฤษว่า  “ ขนมปังครึ่งก้อนยังดีกว่าไม่มีเลย”  มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก. แม้จะไม่ได้สิ่งใดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีอยู่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลย*
  ข. กินอย่างอดอยากดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลย
  ค. กินอะไรต้องอย่างให้หมด  ต้องเผื่อไว้เวลาไม่มีอะไรกิน
  ง. ยามไม่มีอะไรกิน  ขนมปังแม้เพียงครึ่งก้อนก็ยังดีกว่าไม่มี

๑๐.  “ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไร”  ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร
  ก. ก่อแล้วต้องสาน   
  ข. กินแกลบกินรำ
  ค. กำขี้ดีกว่ากำตด*   
  ง. กินตามน้ำ

ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑
ที่มา : เพลินพิศ   สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย  ท๓๑๑๐๑เข้าชม : 113435
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168244 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150095 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138312 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164936 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51645 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49573 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88122 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60923 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103838 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52335 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติบางประการของสารละลาย
Tom
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง" เก็บมาเล่าเอามาคุย"
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง" ภาษามีพลัง"
ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2
การคิด ม.1 เรื่องการคูณ
การคิด เรื่อง .ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชั้น ม.1
เรื่อง การนำทฤษฎีบทปีทาโกรัสไปใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง" แต่งให้งามตามที่เหมาะ"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |