[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่อง การสื่อสารเพื่อกิจธุระ
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

แบบทดสอบท้ายบทเรียน   


แบบทดสอบเรื่อง การสื่อสารเพื่อกิจธุระ

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกา x ลงในกระดาษคำตอบ

๑.  ในการรับสารและส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือข้อใด
   ก.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกิจธุระที่จะส่งอย่างชัดเจน*
   ข.  ลำดับเรื่องราวของกิจธุระให้เข้าใจง่าย
   ค.  ให้รายละเอียดเพียงพอ
   ง.  ส่งสารได้ตรงประเด็น

๒. "การจราจรในกรุงเทพฯ ติดขัดมาก  ผมคิดว่าปัญหาการจราจรแก้ยาก 
     แต่ถ้าแก้ก็ง่ายนิดเดียว"
     ข้อบกพร่องของสารนี้ตรงกับข้อใด
   ก.  เนื้อหาสาระที่ส่งไปขัดแย้งกันเอง*
   ข.  ผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องที่จะส่ง
   ค.  ขาดความเข้าใจระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร
   ง.  ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับประสบการณ์และความพร้อมของผู้รับสาร

๓.  ถ้าผู้ส่งสารไม่มีความรู้ในเรื่องราวของกิจธุระที่จะส่งจะมีผลอย่างไรมากที่สุด
   ก.  สารนั้นคลุมเครือ *  
   ข.  ทำให้ผู้ฟังไม่เชื่อถือ
   ค.  ทำให้เสียบุคลิกภาพ   
   ง.  ทำให้ไม่เป็นที่นับถือ

๔.  การส่งสารประเภทใดไม่เหมาะที่จะใช้โทรสาร
   ก.  จดหมายลาครู   
   ข. แจ้งข่าวสาร
   ค.  แจ้งข้อความด่วน   
   ง.  แจ้งข้อความทวงหนี้สิน*

๕. เราสามารถใช้ไปรษณียบัตรได้ในกรณีใดเหมาะสมที่สุด
   ก.  นัดตกลงทำสัญญากู้ยืม  
   ข.  นัดพบปะสังสรรค์*
   ค.  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
   ง.  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันสินค้า

๖.  "เราออกรถตั้งแต่โมงเช้าไม่ทันเที่ยงก็ถึงกาญจนบุรี  กลับถึงกรุงเทพฯ
      เกือบ ๓ ทุ่ม มีคนไป      ทั้งหมด ๖๐  คน  ตอนเที่ยงไปรับประทานอาหาร
      ที่น้ำตกเอราวัณ มัวแต่เที่ยวน้ำตกกันเพลิน    กะกันไว้ว่า จะถึงกรุงเทพฯ 
      ก่อนทุ่ม  แต่กลับถึงกรุงเทพฯ เกือบ ๓ ทุ่ม"        
     ข้อความนี้มีข้อบกพร่องทางด้านใด
    ก.  การส่งสารไม่ตรงประเด็น  
   ข.การให้รายละเอียดไม่เพียงพอ
   ค.  การขาดความรู้ในเรื่องที่จะส่งสาร 
   ง.  การลำดับความในสาร*

๗. ข้อใดเป็นมารยาทในการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง
   ก.  การจดข้อความที่ผู้โทรศัพท์ติดต่อมาสั่งไว้  ผู้จดควรจดข้อความให้ครบถ้วน
   ข.  ควรใช้คำว่า  "เรียนสาย" แทนคำว่า "ขอพูด" เพราะดูสุภาพกว่า*
   ค.  การจดข้อความที่ผู้โทรศัพท์ติดต่อมาสั่งไว้ผู้จดควรอ่านทานให้ผู้ติดต่อมาฟังว่า
        จดได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
   ง.  ผู้จดควรลงชื่อไว้พร้อมกับระบุด้วยว่าได้รับโทรศัพท์ในวันและเวลาใด

๘.  ข้อใดกล่าวถึงโทรเลขไม่ถูกต้อง
   ก. เป็นสื่อที่ส่งสารถึงผู้รับได้รวดเร็ว
   ข.  ผู้ส่งสารต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสาร
   ค.  ชื่อและที่อยู่ของผู้รับโทรเลขไม่คิดรวมเป็นค่าธรรมเนียม*
   ง. ค่าธรรมเนียมโทรเลขด่วน เป็น ๒ เท่าของโทรเลขธรรมดา

๙.  ข้อใดเป็นโทรเลขที่ใช้ภาษาเหมาะสมที่สุด
   ก.  สอบได้ที่  ๑  ติดต่อ   โทร ๒๕๖-๙๘๗๐*
   ข.  สอบผ่านข้อเขียน  รีบเตรียมตัวให้พร้อมด่วน
   ค.  สอบสัมภาษณ์สัปดาห์หน้า  ๙.๐๐  น.
   ง.  สอบรอบแรกที่สมาคมภาษา  วันจันทร์หน้า

๑๐.  ข้อควรคำนึงถึงในการส่งโทรเลขข้อใดถูกต้องที่สุด
   ก.  การส่งโทรเลขทุกครั้งควรเขียนให้เข้าใจ ชัดเจนสื่อความได้สมบูรณ์
   ข.  การส่งโทรเลขด่วน หรือโทรเลขธรรมดาก็คิดอัตราจำนวนคำเท่ากัน
   ค. การส่งโทรเลขไม่จำเป็นต้องลงชื่อผู้ส่งก็ได้
   ง.  การส่งโทรเลขต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน*

ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๑๑๐๒
ที่มา : เพลินพิศ   สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย  ท๓๑๑๐๒เข้าชม : 17572
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 167994 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149940 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138206 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164794 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51557 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49495 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88021 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60846 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103673 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52265 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
Grammar & Vocabulary Test1
แบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์เรื่องโลกและดวงดาวเตรียมพร้อมสอบ O-NET/2554
แบบทดสอบ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบฝึกทักษะเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ชั้น ป.6
แบบฝึกทักษะ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้น ป.6
อาหารที่มีสารปนเปื้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบฝึกทักษะ เรื่องการจัดอาหารตามธงโภชนาการ ชั้น ป.6
ข้อมูลข่าวสารอาหารและบริการสุขภาพ ชั้น ป.6
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |