[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ (ป.4)
ศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000   

แบบทดสอบคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทที่ 1  เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                             เวลา  40  นาที

จงเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้  (ช่องว่างละ 1 คะแนน)
1.     หกล้านแปดแสนห้าพันยี่สิบเอ็ด  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
ตอบ................................................................................................................................................

2.     สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปด  เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
ตอบ................................................................................................................................................

3.     จงเขียนคำอ่านของ 17,040,850
ตอบ................................................................................................................................................

4.     จงเขียนคำอ่านของ ๓,๑๕๐,๙๘๑
ตอบ................................................................................................................................................

5.     45,478,021  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด
ตอบ................................................................................................................................................

6.     23,419,352  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด
ตอบ................................................................................................................................................

7.     จำนวนใดที่ตัวเลขในหลักหมื่นมีค่ามากที่สุด
        10,325,901        7,283,913         907,318,259        942,658        2,367,059
ตอบ................................................................................................................................................

8.     3,204,783  เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ตอบ................................................................................................................................................
9.     70,000,000  +  5,000,000  +  30,000  +  6,000  +  500 
        เป็นการเขียนในรูปกระจายของจำนวนใด   
ตอบ................................................................................................................................................

10.     จงใส่เครื่องหมาย  <   ,   >  หรือ  =   แสดงการเปรียบเทียบจำนวน
 6,147,845      ...............  6,417,845  1,081,568  ...............  935,172
 20,7451,254  ...............  8,982,203  7,356,004  ...............  14,623,971

11.     จงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
          1,178,351       512,893       75,047,905       9,124,800      
ตอบ................................................................................................................................................

12.    จงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก
          401,858,164       9,256,308       847,411      9,209,878      
ตอบ................................................................................................................................................

13.     478,510  ,    478,520  ,   478,530  ,     478,540  ,    478,550 
          แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ตอบ................................................................................................................................................

14.      537,894  ,    536,894  ,   535,894  ,     534,894  ,    533,894 
          แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ตอบ................................................................................................................................................

15.     จงเติมจำนวนที่หายไปจากแบบรูป
          1.          543,200   ,   543,100   ,   ...............................   ,   542,900   ,   542,800    
          2.          1,240,587  ,   1,245,587  ,  1,250,587  ,   1,255,587  ,   ...............................                  
          3.          9887   ,   8776   ,   7665   ,   ...............................   ,   5443   ,   4332

เฉลยแบบทดสอบคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทที่ 1  เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                             เวลา  40  นาที

จงเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้  (ช่องว่างละ 1 คะแนน)
1.     หกล้านแปดแสนห้าพันยี่สิบเอ็ด  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
ตอบ           6,805,021

2.     สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปด  เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
ตอบ          2,074,908

3.     จงเขียนคำอ่านของ 17,040,850
ตอบ          สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบ

4.     จงเขียนคำอ่านของ ๓,๑๕๐,๙๘๑
ตอบ           สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด

5.     45,478,021  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด
ตอบ           70,000

6.     23,419,352  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด
ตอบ           3,000,000

7.     จำนวนใดที่ตัวเลขในหลักหมื่นมีค่ามากที่สุด
        10,325,901        7,283,913         907,318,259        942,658        2,367,059
ตอบ           7,283,913        
8.     3,204,783  เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ตอบ          3,000,000 + 200,000 + 4,000 + 700 + 80 + 3
9.     70,000,000  +  5,000,000  +  30,000  +  6,000  +  500 
        เป็นการเขียนในรูปกระจายของจำนวนใด   
ตอบ          75,036,500

10.     จงใส่เครื่องหมาย  <   ,   >  หรือ  =   แสดงการเปรียบเทียบจำนวน
 6,147,845      ...... <.....  6,417,845  1,081,568  ..... > .....  935,172
 20,7451,254  ...... >.....  8,982,203  7,356,004  ..... < ..... 14,623,971

11.     จงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
          1,178,351       512,893       75,047,905       9,124,800      
ตอบ          75,047,905       9,124,800       1,178,351       512,893      

12.    จงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก
          401,858,164       9,256,308       847,411      9,209,878      
ตอบ          847,411      9,209,878       9,256,308       401,858,164      

13.     478,510  ,    478,520  ,   478,530  ,     478,540  ,    478,550 
          แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ตอบ          มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 10

14.      537,894  ,    536,894  ,   535,894  ,     534,894  ,    533,894 
          แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ตอบ               มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 1,000
15.     จงเติมจำนวนที่หายไปจากแบบรูป
          1.          543,200   ,   543,100   ,     543,100     ,   542,900   ,   542,800    
          2.          1,240,587  ,   1,245,587  ,  1,250,587  ,   1,255,587  ,    1,260,587                    
          3.          9887   ,   8776   ,   7665   ,    6554   ,   5443   ,   4332เข้าชม : 34274
นำเสนอโดย : นางพนมพร พรหมมา
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
สพท.พล.2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
IS สรุปและเห็นคุณค่า
โดย : [เข้าชม : 39268 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม
โดย : [เข้าชม : 44851 ]
แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ 1
โดย : [เข้าชม : 80715 ]
แบบฝึกเรื่องเซต
โดย : [เข้าชม : 49645 ]
แบบฝึกการลบจำนวนที่มีหลายหลัก
โดย : [เข้าชม : 67872 ]
แบบฝึกการบวกจำนวนสามจำนวน
โดย : [เข้าชม : 60970 ]
แบบฝึกทักษะ 18 เรื่อง การหาผลบวก
โดย : [เข้าชม : 65983 ]
แบบฝึกทักษะ 17 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 45625 ]
แบบฝึกทักษะ 16 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 36869 ]
แบบฝึกทักษะ 15 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 37983 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
ตัวอย่างแบบทดสอบ
โยคะง่ายๆ : ท่าลดหน้าท้อง ท่าที่ 4 ท่าศีรษะบิดถึงเข่าท่าช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อ
แบบทดสอบเรื่อง ลูกผู้ชาย..ตัวเกือบจริง
นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐
Parts of speech
Food idiom
การฟังดูพูด
การอ่าน ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้มาก
ข้อสอบยกผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ม.3
แบบทดสอบนิทานเวตาลเรื่องที่่ ๑๐
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |