[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบ
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ   

     แบบทดสอบ เรื่อง ระบบนิเวศ
.............................................
คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ (ecosystem)
    ก. การรวมกลุ่มกันของสิ่งมีชีวิตที่มาจากชนิดเดียวกัน
    ข. สิ่งมีชีวิตทุก ๆ กลุ่มที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
    ค. ระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ
    ง.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณที่อยู่อาศัย
1.      ข้อใด ไม่จัดเป็นระบบนิเวศ
    ก.  บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม   
    ข.  สนามกีฬาในโรงพละ
    ค.  สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน   
    ง.  อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
2.    ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ
    ก.  ขอนไม้   
    ข.  ทุ่งหญ้า
    ค.  ทะเล   
    ง.  โลกของสิ่งมีชีวิต
3.    ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ
    ก.  สถานที่ซึ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
    ข.  สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต
    ค.  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง
    ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
4.    โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ ๆ  2 ประการ คือ
    ก. ปัจจัยทางบกและน้ำ   
    ข.  ปัจจัยทางน้ำและอากาศ
    ค.  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ   
    ง.  ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ
5. ข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศ (Ecosystem)
    ก. ผู้ผลิต + ผู้บริโภค    
    ข.ห่วงโซ่อาหาร + สายใยอาหาร
    ค. กลุ่มสิ่งมีชีวิต + แหล่งที่อยู่   
    ง. ผู้ผลิต + ผู้บริโภค + ผู้ย่อยสลาย
5.    ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ  คือมีหน้าที่เป็น
    ก.  ผู้ผลิต   
    ข.  ผู้บริโภค
    ค.  ผู้ย่อยสลาย
    ง.  เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
6.    สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด
    ก.  หนู   
    ข.  หญ้า
    ค.  กิ้งกือ   
    ง.  กระต่าย
7.    สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรีย์สารเป็นอินทรีย์สารได้
    ก.  พืชสีเขียว   
    ข.  สัตว์กินพืช
    ค.  สัตว์กินเนื้อ   
    ง.  ผู้ย่อยสลาย
8.    การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย  เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด
    ก.  แบบปรสิต   
    ข.  แบบอิงอาศัย
    ค.  แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน   
    ง.  แบบแก่งแย่งกัน
9.    การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต  เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
    ก.  ได้ประโยชน์ทั้งคู่   
    ข.  เสียประโยชน์ทั้งคู่
    ค.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
    ง.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์
10.    ในระบบนิเวศทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3  กลุ่ม คือ  ..1..  มีหน้าที่สร้างอาหาร ซึ่งเป็นอินทรีย์สาร 
    โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ..2..  เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรีย์สาร
     จากสิ่งมีชีวิต     3..  เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์  จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอินทรีย์ทั้งนี้ 1, 2  และ 3 
     คือข้อใด
    ก.  ผู้ย่อยสลาย  ผู้ผลิต  ผู้บริโภค   
    ข.  ผู้ย่อยสลาย  ผู้บริโภค  ผู้ผลิต
    ค.  ผู้ผลิต  ผู้ย่อยสลาย  ผู้บริโภค   
    ง.  ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ผู้ย่อยสลาย


เข้าชม : 9404
นำเสนอโดย : นางไสว ภักดิ์ศรีแพง
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
สพม. เขต 25
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
แบบฝึกหัด การคำนวณเรื่องโมล โดยใช้แแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
โดย : [เข้าชม : 43248 ]
เกมฝึกความเร็ว ตารางธาตุ
โดย : [เข้าชม : 35746 ]
กำเนิดเอกภพ (Universe)
โดย : [เข้าชม : 20743 ]
กรด เบส หรือเกลือ
โดย : [เข้าชม : 22533 ]
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 18004 ]
การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 33474 ]
สภาพขั้วของพันธะในสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 16723 ]
การคำนวณหาค่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย : [เข้าชม : 23099 ]
รู้ฟิสิกส์จาก "รูป" เห็นเพียงรูปก็รู้แล้ว
โดย : [เข้าชม : 13429 ]
พลาสติก
โดย : [เข้าชม : 8784 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ฉบับที่ 2) ระดับประเทศ ปี 2550
เฉลยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ฉบับที่ 2) ระดับประเทศ ปี 2550
Where do you live ?
ทำงานบ้าน....คือการออกกำลังกาย
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
แบบทดสอบเรื่อง เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
แบบทดสอบเรื่อง ปาร์ตี้บาบีคิว
แบบทดสอบเรื่อง โชคดีที่มีภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่อง คำบาลีสันสกฤต
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเชตพื้นที่ ปี 2549
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |