[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

ทดสอบการถอดคำประพันธ์   


๑๐ บทเสภาตอนที่  ๓  วิศวกรรมา 

   ตามตำรับไสยศาสตร์ประกาศไว้  ว่าในหมู่เทพไททุกทิศา
  ผู้ชำนาญหัตถกรรมศิลปา   สุดจะหาเทียมพระวิศวกรรม
  เธอฉลาดชำนิชำนาญในการช่าง  ถ้วนทุกอย่างเอื้อเฟื้อเพื่ออุปถัมภ์
  บำรุงแดนดินด้วยศิลปกรรม  ให้แลล้ำล้วนอร่ามและงามงอน

 จากประพันธ์นี้ถอดความได้ว่า
 ......................................................

 .......................................................

๑๑. เนื้อเรื่อง(บทเสภาวิศวะกรรมา)
          อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
  ณ  ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ ในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม
 ถอดความได้ว่า
 ........................................................

 ........................................................

  แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
  ย่อมจำนงศิลปาสง่างาม  เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
 ถอดความได้ว่า
 ..........................................................
             . ..............................................................................

 .........................................................................................................................................

  อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
  ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
  ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
  จำเริญตาพาใจให้สบาย  อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 
  แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม  เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
  เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ  โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
  เพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษ  ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
  จึงยกย่องศิลปะกรรม์นั้นทั่วไป  ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................

  แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน  จึงมีช่างชำนาญวิเลขา
  ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา  อีกช่างสถาปนาถูกทำนอง
  ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ  ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง
  อีกช่างถมลายลักษณะจำลอง  อีกช่ำชองเชิงรัตนประการ
 ถอดความได้ว่า
 ............................................................................................................................
 .........................................................................................................................................

 

๑๒.  สาระสำคัญของเรื่อง
 ชี้ให้เห็นความสำคัญของศิลปะที่มีต่อเกียรติภูมิของชาติ  และอำนาจของศิลปะที่ชักนำ
ให้มนุษย์ได้รับความสุข   ความไม่รู้จักคุณค่าของศิลปะแสดงถึงความป่าเถื่อน
ในตอนท้ายบทร้อยกรองสรุปว่า ในฐานะที่ชาวไทยมีศิลปะอันงดงามเป็นมรดกตกทอดมา
 จึงควรบำรุงรักษาไว้ให้ถาวรสืบไป     มิฉะนั้นจะเป็นที่น่าอับอาย

๑๓. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนที่ ๓ วิศวกรรมา
      ๑)  ชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง จะมีศิลปะประจำชาติ ศิลปะหมายถึงภาพสะท้อนของความสุขสงบของประเทศ
      ๒) ชาติที่ไม่มีช่างทางด้านศิลปะ เหมือนผู้หญิงที่ไม่มีความงาม
      ๓)  ใครดูถูกงานศิลปะ  เหมือนคนป่าคนดง ไม่สมควรคบค้าสมาคมด้วย
     ๔)  คนไทยควรช่วยรักษาศิลปะและอนุรักษ์ไว้ให้รุ่งเรืองตลอดไป เพื่อแสดงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมมายาวนาน
    

๑๔.  บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอนที่ ๔   สามัคคีเสวก
        ๑๔.๑  บทเสภาสามัคคีเสวก  มุ่งแสดงความคิดว่า ชาติจะดำรงอยู่ได้ เหล่าข้าราชการจะต้อง
                 ให้ความร่วมมือกับองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำของประเทศ โดยคำนึงถึง
                 หน้าที่ของตนเป็นใหญ่  และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสามัคคีปรองดอง
        ๑๔.๒  กลวิธีทางวรรณศิลป์  การใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบประเทศชาติกับเรือใหญ่
                  ที่แล่นไปในทะเล  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำประเทศเปรียบได้กับ "กัปตันเรือ"
                  เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายเปรียบเสมือน .......................................
๑๕. จุดประสงค์ในการแต่ง  เพื่อให้ข้าราชเสวก  ผู้สวามิภักดิ์ให้มั่นคงในความจงรักภักดี
       ซื่อตรงและขยันต่อการงาน  ให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสีย
๑๖  บทเสภาสามัคคีเสวก  จัดเป็นวรรณคดีประเภท......................................................................
๑๗.  ลักษณะคำประพันธ์    กลอนเสภา (กลอนสุภาพ)  จำนวน  ๙  บท
๑๘  แผนผังคำประพันธ์
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 คณะของกลอนสุภาพ   ๑ บท มี  ๒ บาท คือ บาทเอกและบาทโท
    ๑ บท มี  ๔ วรรค  คือ วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง
    ๑ บท มี  ๒  คำกลอน

๑๙. เนื้อเรื่อง(บทเสภาสามัคคีเสวก)
  อันของชาติไพรัชช่างจัดสรร  เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย
  เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
๒๐.  ในบทเสภาสามัคคีเสวก  ตอนสามัคคีเสวก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
          เปรียบเทียบประเทศชาติเหมือนกับ.........................................................
๒๑. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำประเทศ เปรียบได้กับ ................................................
๒๒.  เหล่าข้าราชการทั้งหลายเปรียบเสมือน .......................................................................

  แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ  และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส
  เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ เรือจะเหล่มระยำคว่ำไป
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................

  แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง  นายเรือจะเอาแรงมาจากไหน
  แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย  เมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราง
  นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต  จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง
  จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง  เรือก็คงอับปางกลางสาคร
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
  เหล่าเสวกตกที่กะลาสี   ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่
  รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย   สมานใจจงรักพระจักรี
  ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง   สามัคคีเป็นกำลังพลังศรี
  ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี  ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว
 ถอดความได้ว่า
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
๒๓. สาระสำคัญของเรื่อง
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบประเทศชาติกับเรือใหญ่ที่แล่นไปในทะเล
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำประเทศเปรียบได้กับกัปตันเรือ และเหล่าข้าราชบริพาร
ทั้งหลายเปรียบเสมือนกะลาสีเรือ ข้าราชการเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ัฐนาวา"อยู่รอดปลอดภัย
ดังนั้นข้าราชการต้องรักษาระเบียบวินัย คำนึงถึงหน้าที่และจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว
ทรงแสดงให้เห็นถึงผลร้ายของการที่เหล่าราชเสวกขาดความสามัคคีด้วยวิธีอุปมาโวหาร

๒๔. ข้อคิดที่ได้จากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนที่ ๔  สามัคคีเสวก
 ๑. เหล่าข้าราชการต้องให้ความร่วมมือกับองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำของ
      ประเทศ
 ๒.  ข้าราชการต้องคำนึงถึงหน้าที่ของตนเป็นใหญ่ มีความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
 ๓.  ข้าราชการต้องมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน
 ๔.  ข้าราชการต้องมีความสามัคคีปรองดองเพื่อนำชาติให้พัฒนาต่อไปเข้าชม : 115983
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 167994 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149940 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138206 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164794 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51557 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49495 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88021 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60846 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103673 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52265 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นป. 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับไม่เกิน 100
Relationship in Family
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.3 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.3 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.3 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 3
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นป. 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับไม่เกิน 100
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.3 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 4
ฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์
แบบฝึกทักษะการอ่าน ตอบคำถาม
ฝึกการคิดวิเคราะห์ 1 ชั้น ม.2
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |