[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบการอ่านในใจ ชุดที่ 2
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

เป็นแบบทดสอบอ่านในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถาม จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย   

แบบทดสอบการอ่านในใจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชุดที่ 2      จำนวน   10    ข้อ         10  คะแนน                                 เวลา  10  นาที
………………………………………………………………………………………..................

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1    อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ  1  -   5

         “ช้างที่สวยที่สุดในโลกนี้  อยู่ที่แอฟริกาใต้และเอเชียของเรา    อย่างที่    จ.สุรินทร์เนี่ย   ช้างเป็นสัตว์ที่มีชื่อของจังหวัดทีเดียว  แต่ละปีจะมีการจัดงานแสดงช้าง   และก็มีการนำช้างมาใช้งานกันเยอะ    ผมเห็นเวลาหมดงานก็จะถูกปล่อยตามยถากรรม   ที่อยู่ก็ไม่มี    เจ็บป่วยก็ไม่มีที่รักษา   บางตัวก็ถูกรถชนตายบ้าง   ควาญช้างก็ไม่มีเงินที่จะรักษา      ก็เลยอยากจะทำเพื่อหารายได้เอาไว้ เวลาช้างเจ็บป่วยเป็นค่าอาหารการกิน  ช่วยให้เขามีที่อยู่อาศัย   รวมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนช่วยอนุรักษ์ช้างไว้  อีกทั้งเป็นทุนจุนเจือผู้เลี้ยงช้างด้วย”

1. จากข้อความ  ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร
     ก.  อึดอัด                    ข.  เคียดแค้น                 ค.  หดหู่ใจ                    ง.  เศร้าใจ

2. เหตุใดผู้พูดจึงต้องการช่วยเหลือช้าง
     ก. เพราะไม่อยากให้ช้างถูกทอดทิ้ง  
     ข. เพราะกลัวว่าประเทศไทยจะไม่เหลือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ
     ค. เพราะคิดว่าช้างยังมีประโยชน์
     ง. เพราะอยากให้ชนรุ่นหลังดูไว้เป็นตัวอย่าง

3. ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไรต่อช้าง
     ก.  เทิดทูน                  ข.  ผูกพัน                      ค.  เอ็นดู                   ง.  สงสาร

4. ข้อความใดที่เป็นข้อคิดเห็น
     ก.  ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                      ข.  ช้างที่สวยที่สุดอยู่ที่เอเชียของเรา
     ค.  แต่ละปีจะมีการจัดงานแสดงช้าง                 ง.  ช้างบางตัวถูกรถชนตาย

5. จากข้อความที่ฟัง  ผู้พูดมีจุดประสงค์อย่างไรเป็นสำคัญ
     ก.  ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อช้าง                    ข.  เรียกร้องให้ทุกคนหันมาสนใจช้าง
     ค.  หาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือช้าง                      ง.  ยับยั้งการนำช้างมาแสดง

ตอนที่  2   อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  6  -  10

     "ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต                 เหมือนชื่อจิตที่พี่ตรงจำนงสมร
มิตรจิตขอให้มิตรใจจร                          ใจสมรขอให้ซื่อเหมือนชื่อบาง
      ถึงบางซ่อนเหมือนเขาซ่อนสมรพี่       ซ่อนไว้นี่ดอกกระมังเห็นกว้างขวาง
เจ้าเยี่ยมหน้าออกมาหาพี่หน่อยนา            จะลาร้างแรมไกลเจ้าไปแล้ว"

6. ผู้หญิงที่กล่าวถึงในที่นี้มีกี่คน
     ก.  1   คน                   ข.  2  คน              ค.  3  คน              ง.  4  คน

7. “นาง”  ในที่นี้มีความหมายตรงกับข้อใด
      ก.  จำนง                    ข.  สมร                 ค.  ดอกกระมัง        ง.  หน่อย

8. เหตุใดสุนทรภู่จึงขอให้  “นาง”  มีใจตรงต่อตน
     ก.  เพราะสุนทรภู่กำลังจะจากนางไป                    ข.  เพราะสุนทรภู่เห็นนางมีคนรักใหม่
     จ. เพราะนางกำลังจะเข้าวัง                                ง.  เพราะนางกำลังจะตายจาก

9. นักเรียนคิดว่าสุนทรภู่กำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ใด
     ก.  มีความสุข                ข.  โศกเศร้า            ค.  ตื่นเต้น             ง.  วิตกกังวล

10. นักเรียนคิดว่า  “นาง”  ของสุนทรภู่  ถูกซ่อนไว้ที่บางซ่อนหรือไม่  เพราะเหตุใด
     ก. ถูก  เพราะสุนทรภู่เรียกให้นางโผล่หน้าออกมา
     ข. ถูก  เพราะสถานที่กว้างขวางพอที่จะซ่อนนางได้
     ค. ไม่ถูก   เพราะเป็นเพียงการเปรียบเปรยเท่านั้น
     ง. ไม่ถูก  เพราะนางถูกส่งตัวเข้าวังแล้ว

(ที่มาภาพ dek-d.com)

คลิกเฉลยเข้าชม : 8959
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 167980 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149936 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138182 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164785 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51554 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49489 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88018 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60842 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103667 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52261 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
ใบงานการอ่านคิด วิเคราะห์
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 1 ธงชาติของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 2 แผนที่ของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน
แบบฝึกทักษะปริซึม
Puppy Letters
IS สรุปและเห็นคุณค่า
Conversation test
RIDDLE GAMES 1-5
RIDDLE GAMES 6-10
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |